Kandidat lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni izpitni center (RIC) omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene.

Vpogledi bodo potekali na Državnem izpitnem centru, Kajuhova 32U, v Ljubljani, v spomladanskem izpitnem roku od 12. julija do 14. julija 2021 in v jesenskem roku od 16. septembra do 18. septembra 2021.

Objava rezultatov splošne mature spomladanskega roka je v ponedeljek, 12. 7. 2021. Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo zahtevo za vpogled do vključno srede, 14. 7. 2021 s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišče Državnega izpitnega centra od 9.00 do 14.00.

Objava rezultatov splošne mature jesenskega roka je v četrtek, 16. 9. 2021. Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo zahtevo za vpogled do vključno sobote, 18. 9. 2020 s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišče Državnega izpitnega centra.

Državni izpitni center bo pripravil časovni razpored vpogledov in o tem pisno s priporočeno pošiljko obvestil kandidata v nekaj dneh od prejema vloge. Kandidati bodo lahko najhitreje dostopali do informacije o datumu in uri vpogleda v izpitno dokumentacijo preko spleta s šifro na strani, kjer so objavljeni rezultati.

Kandidati pri vpogledu vidijo:

  • kopije izpitnih pol
  • kopije listov za odgovore
  • kopije ocenjevalnih obrazcev
  • točkovnik
  • navodila za ocenjevanje
  • opis načina izračuna izpitne ocene

Prošnjo za vpogled v izpitno dokumentacijo napiše vsak kandidat sam in jo pošlje na Državni izpitni center.

Primer obrazca za vpogled v izpitno dokumentacijo: docobrazecvpogleda.doc

Kandidat si lahko izpitno dokumentacijo ogleda v spremstvu še ene osebe. Če se kandidat vpogleda ne more udeležiti, lahko za to pooblasti drugo osebo, ki mora ob vpogledu predložiti pooblastilo kandidata. Pooblastila ni potrebno notarsko overiti.

Vpogledi v izpitno dokumentacijo so v celoti BREZPLAČNI!

Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnik