Prvo šolsko leto po vojni se je začelo 15. oktobra 1945 na Kongresnem trgu z govorom ministra za šolstvo Ferda Kozaka. Šolsko stavbo na Zaloški je še vedno zasedala Jugoslovanska vojska, zato je pouk potekal na drugih lokacijah. Ko so vojaki odšli, so šolo začeli obnavljati, pri čemer so veliko pomagali domačini, posebno mladina. V še ne popolnoma obnovljeni šoli so pouk začeli v šolskem letu 1946/47, 540 vpisanih otrok v Državno mešano osnovno šolo Ljubljana Moste je večinoma imelo pouk dopoldan, le trije razredi so prihajali v šolo v popoldanskem času. Po počitnicah, 10. in 11. septembra 1948, je bila selitev Državne mešane osnovne šole Ljubljana Moste v stavbo gimnazije v Mokronoški ulici 1 (danes Bazoviška ulica) v Zeleni jami, v stavbo na Zaloški 49 pa se je vselila X. državna gimnazija.

V letu 1958 je obvezno šolanje doživelo korenite spremembe. Postalo je osemletno, pri čemer se je v višjih razredih prevzel program prejšnje nižje gimnazije. Moščanska gimnazija je postala štiriletna in se 1. septembra 1958 preimenovala v VI. državno gimnazijo.

stavba1Po uvedbi usmerjenega izobraževanja so leta 1981 gimnazijo ukinili. V stavbi je najprej delovala Srednja zdravstvena šola, za njo pa Srednja šola za elektroenergetiko Ljubljana, ki je ponujala dva programa usmerjenega izobraževanja, in sicer program elektrotehnika in program montaža električnih omrežij.

Leta 1990 je ponovno zaživel gimnazijski program. Prvi dijaki so se v prenovljen gimnazijski program vpisali v šolskem letu 1990/91. V tem šolskem letu se je šola preimenovala v Gimnazijo Moste. Elektro program se je v naslednjih treh letih iztekel. V šolskem letu 1994/95, ko je bila ponovno uvedena matura, je gimnazija začela izvajati tudi pouk v maturitetnem tečaju in letno vpisala dva oddelka dijakov s poklicnih šol, ki so z uspešno opravljenim tečajem lahko šolanje nadaljevali na fakulteti.

S ponovno uvedbo gimnazije je vodenje šole prevzel profesor Mihael Šengalaja, ki je šolo vodil šest let, za njim je vodenje prevzela profesorica Nika Gams, ki je šolo vodila petnajst let. V času, ko je bila ravnateljica, je bila šola obnovljena. 5. 9. 2011 je mesto ravnateljice prevzela profesorica Špela Škof Urh, ki šolo vodi še danes.

V šolskem letu 2002/2003 je bil sprejet sklep o obnovi že dotrajanega poslopja. Gimnazija se je preselila na novo začasno lokacijo, in sicer na Srednješolski center Antona Aškerca. Tam so moščanski dijaki pouk obiskovali dve leti.

Teresa šole

Veselje in ponos sta bila nepopisna, ko je bila 8. 11. 2005 uradna otvoritev šole. Stari del šole je bil v celoti obnovljen, nova pa sta bila prizidek in telovadnica. Tako je šola pridobila specialne učilnice za biologijo, fiziko, kemijo, multimedijsko učilnico, predavalnico, veliko telovadnico in knjižnico, kabinete, garderobo in jedilnico. Tudi zaradi tega, predvsem pa zaradi pravih vrednost, ki jih spodbujamo, šola danes ponuja kakovosten in sodoben pouk. Ob tem ne gre pozabiti številnih projektov in dejavnosti, ki potekajo ob pouku in poleg pridobivanja novih znanj, veščin, spretnosti, pripomorejo tudi k tkanju novih prijateljstev.

Gimnazija Moste je pač šola, kjer nas ne povezuje samo znanje!

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR