Šola je dolžna ponuditi naslednje vsebine:

 • Logika 15 u
 • Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd.15 ur
 • Metodologija raziskovalnega dela 15 ur
 • Obvladovanje tipkovnice 15 ur
 • Prostovoljno socialno delo 15 ur
 • Prva pomoč 15 ur
 • Športni tabori in šole v naravi 15 ur
 • Učenje za učenje 15 ur
 • Verstva in etika 15 ur

Šola mora obvezne izbirne vsebine praviloma organizirati tako, da lahko dijak v prvih treh letnikih vsako leto opravi vsaj tretjino od obveznih vsebin.

V prvem letniku bomo od vsebin, obveznih za vse, izvedli:

 • Zdravstveno vzgojo 
 • Del knjižnično informacijskih znanj

V drugem letniku:

 • Knjižnično informacijsko znanje, drugi del 
 • Državljanska kultura

V tretjem letniku:

 • Vzgoja za družino, mir in nenasilje.

Športne dneve in kulturno-umetniške vsebine razporedimo tekom štirih let.

Datumi izvedbe bodo določeni v LDN šole, dijaki pa bodo oizvedbi teh vsebin pravočasno obveščeni.

Športni dnevi in kulturno umetniške vsebine se planirajo v šolskem koledarju oz. jih izvedemo glede na ponudbo.

Šola izvede objavljene dejavnosti, če se zanje prijavi dovolj dijakov v skladu z normativi za oblikovanje skupin.

če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbrati druge vsebine iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole ali Zavoda RS za šolstvo.

Šola po lastni presoji in odgovornosti dijaku prizna opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za določeno šolsko leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole. To so:

 • glasbena šola,
 • organizirani športni in plesni treningi,
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • tečaji tujih jezikov in računalništva ter drugih spretnosti in znanj,
 • aktivna udeležba v šolskem krožku,
 • gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 • raziskovalna naloga,
 • tečaj cestnoprometnih predpisov,
 • pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • tekmovanje v znanju,
 • organizirano prostovoljno socialno delo,
 • sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, ekološkem, ipd.),
 • druge vsebine po presoji šole. 

Za 4. letnike potekajo dejavnosti (30 ur) ob pouku. Za ostale letnike načrtujemo ekskurzije po Sloveniji.

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR