Program maturitetni tečaj je enoletni in omogoča pripravo na maturo. V ta program se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali srednje poklicno, srednje strokovno izobraževanje oziroma tretji letnik gimnazije, če so prenehali z izobraževanjem najmanj za eno leto. V ta program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in uspešno opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.


Kandidati bodo glede omejitve vpisa pisno obveščeni najkasneje do 23. septembra 2020.


Izobraževanje po programu maturitetni tečaj se bo v šolskem letu 2020/21 začelo izvajati predvidoma 1. oktobra. Na šoli bomo imeli 1 oddelek maturitetnega tečaja (30 prostih mest).

Predmetnik

 Predmet

 Ur na teden 

  Ur na leto

 SLO obvezni 6 174
 MAT obvezni 6 174
 ANG obvezni 6 174
 ZGO izbirni (če je dovolj prijav) 5 145
 SOC izbirni  6 174
 GEO izbirni 5 145
 BIO izbirni (če je dovolj prijav) 5 145


Po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju dijaki opravljajo --> maturo (klik).

Prijava za vpis

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico (pdf format), ki jo lahko najdete tudi na strani spodaj. Prijavo pošljejo na šolo do 4. septembra 2020.
Po končanem prijavnem roku bo MIZŠ 9. septembra 2020 na svojih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis. Vpis in izbira kandidatov bosta potekali do 25. septembra 2020. Kandidati morajo ob vpisu predložiti na vpogled izvirnike spričeval.


Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo, priložijo k prijavi:
• fotokopijo spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter
• fotokopijo prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.


Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, priložijo fotokopijo spričevala prvega, drugega in tretjega letnika, ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku. Potrdilo dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali. Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, pa priložijo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Obrazec za vpis: pdfprijava_maturitetni_tecaj.pdf

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko Tanjo Hočevar Ziherl, telefon: 5474 108. 

Več informacij o vpisu za šolsko leto 2019/20 dobite na straneh Ministrstva za šolstvo - Vpis - Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj (klik).

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b