Program maturitetni tečaj je enoletni program in omogoča pripravo na maturo. Maturitetni tečaj poteka v obliki rednega pouka celo šolsko leto od oktobra do konca maja. Dijaki, ki se izobražuje po programu enoletnega maturitetnega tečaja, se k opravljanju mature prijavijo  v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije.

Pouk je obvezen in poteka v dopoldanskem času. Za dijake maturitetnega tečaja veljajo enaka šolska pravila kot za ostale dijake naše šole.

Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Program je brezplačen.

Na šoli bomo v šolskem letu 2024/2025 vpisali 1 oddelek maturitetnega tečaja (36 prostih mest).

Splošni pogoji za vpis

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • srednje poklicno, srednje tehniškostrokovno izobraževanje,
  (pogoj je, da kandidat pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja),
 • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
  (pogoj je, da kandidat še nikoli ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja, ta pogoj pa ne velja za tiste kandidate, ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v naslednjih šolskih letih brez prekinitve),
 • tretji letnik gimnaziječe je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali
 • osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Predmetnik maturitetnega tečaja

Poleg treh obveznih maturitetnih predmetov imajo kandidati na izbiro še dva izbirna maturitetna predmeta.

 Predmet

 Ur na teden 

  Ur na leto

 SLO obvezni 6 174
 MAT obvezni 6 174
 ANG obvezni 6 174
 SOC izbirni  5 145
 GEO izbirni 5 145
 BIO izbirni 5 145

 

Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj 

Datum

Aktivnost/opravilo

Do 5. septembra 2024

Rok za oddajo prijavnice za vpis

10. septembra 2024 do 15. ure

Objava stanja prijav na spletni strani MVI

13. septembra 2024

Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa

26. in 27. septembra 2024

Vpis v maturitetni tečaj

30. september 2024

Objava stanja vpisanih na spletni strani MVI

Prvi teden oktobra
(predvidoma 2. oktobra 2024)

Začetek pouka

 

Način prijave v maturitetni tečaj

Prijavnica

 • Prijavnico (obrazec za vpis – pdfprijavnica) oddajte po NAVADNI POŠTI najkasneje do četrtka, 5. septembra 2024, na naslov GIMNAZIJA MOSTE, ZALOŠKA CESTA 49, 1000 LJUBLJANA, s pripisom PRIJAVA V MATURITETNI TEČAJ. Prijavnice, ki bodo prispele po omenjenem datumu, se bodo štele kot prepozne in zato ne bodo upoštevane.
 • V prijavnici ne pozabite zapisati svojega E-POŠTNEGA NASLOVA, saj vas bomo lahko na podlagi tega obveščali o pomembnih informacijah v zvezi s prijavno-vpisnim postopkom.
 • Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico.
 • Prijavnico je priporočljivo oddati od julija 2024 dalje.

Obvezne priloge k prijavnici

Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo:

 • fotokopija spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter
 • fotokopija prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili četrti letnik programa Waldorfske gimnazije:
fotokopija prvega, drugega, tretjega in četrtega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije:

 • fotokopija spričevala prvega, drugega in tretjega letnika ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali).

Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo:

 • fotokopija potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Omejitev vpisa

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v maturitetni tečaj po 5. septembru 2024 večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za vzgojo in izobraževanje (MVI) sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (z naše strani) pisno obveščeni na naveden e-naslov v prijavnici najpozneje do 20. septembra 2024.

Merila za izbiro

a) za kandidate, ki so zaključili srednje poklicno ali srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje, 4. letnik programa Waldorfske gimnazije ali 3. letnik gimnazije (z več kot enoletno prekinitvijo izobraževanja), šteje:

- seštevek ocen splošnega učnega uspehaučnega uspeha iz slovenščine (oz. madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika, in sicer v 1., 2. in 3. letniku. Kandidat lahko skupno dobi največ 60 točk. Kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike oz. tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja;

b) za kandidate, ki se vpisujejo z zaključeno osnovno šolo, šteje:

- preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, in sicer iz predmetov slovenščina (madžarščina ali italijanščina kot materni jezik), matematike, tujega  jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, pri čemer kandidat lahko dobi največ 25 točk. Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu, izračunan kot povprečje vseh petih pozitivnih ocen, zaokrožen na najbližje celo število. Kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30 točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).

Spletne povezave za informacije o maturitetnem tečaju 

 Dodatne informacije 

Za dodatne informacije v zvezi z maturitetnim tečajem lahko kontaktirate šolsko svetovalno delavko Alenko Maček po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonski številki 01 54 74 108.  

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade