Program maturitetni tečaj je enoletni program in omogoča pripravo na maturo. Maturitetni tečaj poteka v obliki rednega pouka celo šolsko leto od oktobra do konca maja. Dijaki, ki se izobražuje po programu enoletnega maturitetnega tečaja, se k opravljanju mature prijavi  v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.

Na šoli bomo v šolskem letu 2023/2024 vpisali 1 oddelek maturitetnega tečaja (36 prostih mest).

Splošni pogoji za vpis        

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

a) srednje poklicno,

b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,

c) tretji letnik gimnaziječe je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali 

d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi 

e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točko d), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v naslednjih šolskih letih brez prekinitve, pa določilo ne velja. 

Predmetnik maturitetnega tečaja

 Predmet

 Ur na teden 

  Ur na leto

 SLO obvezni 6 174
 MAT obvezni 6 174
 ANG obvezni 6 174
 ZGO izbirni (če je dovolj prijav) 5 145
 SOC izbirni  6 174
 GEO izbirni 5 145
 BIO izbirni (če je dovolj prijav) 5 145

 

Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj 

ROKOVNIK VPIS V MATURITETNI TEČAJ

Do 5. septembra 2023

Rok za oddajo prijavnice za vpis

8. septembra 2023 do 15. ure

Objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ

22. septembra 2023

Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa

26. in 27. septembra 2023

Vpis v maturitetni tečaj

28. september 2023

Objava stanja vpisanih na spletni strani MIZŠ

Prvi teden ali začetek drugega tedna oktobra 2023

Začetek pouka

 

Način prijave v maturitetni tečaj

Prijavnico (obrazec za vpis – pdfprijavnica) oddajte po NAVADNI POŠTI najkasneje do torka, 5. septembra 2023, na naslov GIMNAZIJA MOSTE, ZALOŠKA CESTA 49, 1000 LJUBLJANA, s pripisom PRIJAVA V MATURITETNI TEČAJ. V prijavnici ne pozabite zapisati svojega E-POŠTNEGA NASLOVA, saj vas bomo lahko na podlagi tega obvestili o prejemu vaše prijavnice.

Priloge k prijavnici


Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo, priložijo k prijavi:

  • fotokopijo spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter
  • fotokopijo prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.


Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, priložijo fotokopijo spričevala prvega, drugega in tretjega letnika, ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku. Potrdilo dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali.

Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo priložijo fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, pa priložijo spričevalo četrtega letnika. 

Omejitev vpisa

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v maturitetni tečaj po 5. septembru 2023 večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (z naše strani) pisno obveščeni najpozneje do 22. septembra 2023.

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih meril:

a) za kandidate, ki so zaključili srednje poklicno ali srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje ali 3. letnik gimnazije, šteje:

seštevek ocen splošnega učnega uspehaučnega uspeha iz slovenščine (oz. madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika, in sicer v 1., 2. in 3. letniku. Kandidat lahko skupno dobi največ 60 točk. Kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike oz. tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja;

b) za kandidate, ki se vpisujejo z zaključeno osnovno šolo, šteje:

preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, in sicer iz predmetov slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, pri čemer kandidat lahko dobi največ 25 točk. Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu, izračunan kot povprečje vseh petih pozitivnih ocen, zaokrožen na najbližje celo število. Kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30 točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).

Spletne povezave za informacije o maturitetnem tečaju 

 

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije v zvezi z maturitetnim tečajem se lahko obrnete na svetovalno delavko Alenko Maček, in sicer  po e-pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na telefonski številki 01 54 74 108.  

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR