Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) imetniku, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. Spričevala ni potrebno preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.

Postopek za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala)
(velja od 1. 11. 2012)

1. Vlogo za izdajo Izpisa iz evidence (priloga) pošljete po ustrezni pošti ali oddate osebno v tajništvu šole. Vlogi obvezno priložite tudi potrdila o plačilu upravne takse in stroškov izdaje listine.

2. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000 in 88/2010) plačate upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 € za vsako nadomestno listinoPlačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

 • Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
 • Transakcijski račun: SI56 011001000315637,
 • Koda namena: GOVT,
 • Referenca: SI11 69426-7111002-60000108,
  Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:
Številka Namen Znesek
0001 za en izpis 1,81 €
0002 za dva izpisa 3,62 €
0003 za tri izpise 5,43 €
0004 za štiri izpise 7,24 €
 • Namen nakazila: izpis iz evidence *x (znak * nadomestite s številom vseh nadomestnih listin za katere ste zaprosili)

3. Plačilo stroškov izdaje dvojnika spričevala prav tako plačate Gimnaziji Moste z UPN obrazcem. Cena za posamezen izvod znaša 21 EUR za izpise iz evidenc za zadnjih 5 let, za izpise iz evidenc starejšega datuma pa znaša cena 30 EUR.

 • Prejemnik: Gimnazija Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana,
 • Transakcijski račun: SI56 011006030694218,
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X,
 • Referenca: SI00 76112,
 • Namen nakazila: izpis iz evidence 

4. Na podlagi popolne vloge vam bomo izdali Izpis iz evidence v roku 7 dni oz. najkasneje v roku 15 dni. Izpis lahko dvignete osebno (istovetnost potrdite z osebnim dokumentom).

Morebitne dodatne informacije dobite v tajništvu šole po telefonu št. 01-54-74-100.

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade