PROJEKTNI DNEVI

Novim izzivom naproti
  
Dragi dijaki in dijakinje, objavljeni so opisi dejavnosti v okviru projektnih dni.

Prosimo, če se prijavite k mentorjem glede na razpisane teme.

Elektronske prijave na posamezne teme dejavnosti bodo potekale od 24. 9. do 1. 10. 2019.

K vsakemu mentorju/mentorici se lahko prijavi največ 10 dijakov/dijakinj. Če se do 1. 10 ne boste prijavili k dejavnosti, vas bomo razporedili glede na preostala prosta mesta.

Pri težavah s prijavo pišite na elektronski naslov: admin.moste@guest.arnes.si.

Prijava je namenjena dijakom 1., 2. in 3. letnikov.


Priimek:
EMŠO: