Na Gimnaziji Moste pri pouku umetnostne zgodovine dijakom predstavimo zgodovino idej in družbenih dogajanj, izraženih v likovni umetnosti. Na pregleden in razumljiv način dijaka seznanimo z enim najpomembnejših izrazov človekove ustvarjalnosti. Predmet oriše razvojno pot likovne umetnosti od prazgodovine do sodobnega trenutka, njen pomen in vpliv ter pri dijaku razvija kritičen odnos do likovnih stvaritev in oblikuje njegov čut za estetiko.

image002

Predmet umetnostna zgodovina dijaka usposablja za samostojno analizo likovnih del in ga spodbuja v iskanje povezav tako z vzporednimi umetnostnimi pojavi (v književnosti, glasbi, gledališču, filmu itd.) kot z različnimi področji znanosti. Dijaka želimo vpeljati v dejavno doživljanje umetniških del, likovno izraženih idej, občutij in spoznanj, s čimer prispevamo k njegovemu osebnemu zorenju in celoviti, humanistični vzgoji.

Predmet pri dijaku razvija estetsko občutljivost, vpliva na njegovo kulturno razgledanost, osebnostno in čustveno rast ter mu hkrati omogoča pridobivanje tistega znanja, ki ga potrebuje za študij in nadaljnje življenje.

V učnem programu obravnavamo umetnost renesanse, baroka in rokokoja na Slovenskem in v Evropi, kasneje pa tudi umetnost 19. in 20. stoletja na Slovenskem in v svetu (Evropa in ZDA). Pri tem uporabljamo različne aktivne oblike in metode dela, kot so elektronske predstavitve, projektne oblike učenja, seminarske naloge, fotografiranje umetnin izbranega obdobja in priprava razstav s tem gradivom, ogled aktualnih razstav in umetnostnozgodovinske ekskurzije.

image003image004image005image006

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

/

/

/

6 ur/teden
(izbirno za maturo)

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR