Na Gimnaziji Moste skrbimo za skladen telesni in duševni razvoj naših dijakov. Spodbujamo jih k zdravemu načinu življenja in razumevanju koristnosti športa. Poleg podajanja številnih in raznovrstnih športnih znanj dijake navajamo na kakovostno preživljanje prostega časa, zdravo tekmovalnost in spoštovanje športnega vedenja – strpnosti, »fair-playa«, spoštovanja drugačnosti ipd. Tako pri dijakih krepimo zdrav občutek samozavesti in zaupanja vase.

image002

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k celostnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti ter starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko poskrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

Na Gimnaziji Moste spoštujemo enkratnost vsakega dijaka in si prizadevamo, da je vsak posameznik uspešen in motiviran pri športu. Učni program je zasnovan tako, da omogoča razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih šolskih naporov ter spodbuja dijake k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju.

image003image004image005

Posebno skrb Gimnazija Moste namenja tako nadarjenim dijakom za šport kot tudi tistim z gibalnimi težavami, ki lahko sodelujejo pri športnih aktivnostih, prilagojenih posamezniku.

Športna vzgoja pa ni omejena samo na domačo telovadnico, ampak poteka tudi na številnih športnih dnevih, šolskih športnih tekmovanjih, športnih taborih in v šoli v naravi, kamor se dijaki vključujejo prostovoljno.

image006image007image008image009image010image011

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

3 ure/teden

3 ure/teden

3 ure/teden

3 ure/teden

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR