Na Gimnaziji Moste dijaki razvijajo sposobnosti za reševanje zahtevnih matematičnih problemov, samostojno razmišljanje in logično sklepanje. Učijo se svoje miselne procese jasno razložiti s pomočjo natančnega izražanja in pri tem ustrezno uporabljati sodobne tehnologije.

image001

Matematika je znanost in umetnost, je rezultat radovednosti in ustvarjalnosti človeškega uma. Srečujemo jo na večini področij človekovega življenja in ustvarjanja, je namreč pomembna podpora naravoslovno-tehniškim in družboslovno-humanističnim znanostim.

Z razvojem informacijsko-komunikacijske družbe je vedno manj pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov. Čedalje pomembnejši pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter zmožnost reševanja problemov.

image002

Matematika je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov na gimnaziji. Pri pouku si dijak oblikuje osnovne matematične pojme in strukture, kritično mišljenje, miselne procese, formalna znanja in spozna praktično uporabnost matematike.

Osnovno vodilo matematičnega mišljenja je izpeljevanje sklepov na podlagi vzročno-posledičnih povezav z upoštevanjem pravil logike. Pouk matematike spodbuja tudi smiselno uporabo neformalnih oblik mišljenja, kot je na primer intuicija, zato matematika ni le zbirka navodil, s katerimi rešimo zastavljene naloge.

Za dijake v gimnazijskem izobraževanju je pomembno dvoje: pridobljena matematična znanja in zmožnosti, ki jih razvijejo, naj jim nudijo stabilno oporo pri mišljenju in odločanju v vsakdanjih življenjskih situacijah ter pri učenju drugih srednješolskih predmetov. Hkrati pa jim matematična znanja nudijo tudi temeljno znanje za nadaljnje izobraževanje.

image003image007image008image006image005image004

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

4 ure/teden

5 ur/teden

4 ure/teden

5 ur/teden

Sodelujemo na naslednjih tekmovanjih:

  • tekmovanje iz znanja logike,
  • tekmovanje v razvedrilni matematiki,
  • tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja,
  • tekmovanje Logična pošast.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR