Na Gimnaziji Moste je likovna umetnost predmet, ki dijaku približa razumevanje likovne umetnosti kot temeljnega civilizacijskega dosežka in spodbuja ustvarjalnost tako pri likovnem izražanju kot pri interpretaciji umetniških del.

image001

Učne vsebine predmeta obsegajo dve področji, in sicer likovno snovanje in umetnostno zgodovino.

Likovno snovanje nadgrajuje praktična in teoretična spoznanja o likovnem izražanju, pridobljena na osnovnošolski stopnji izobraževanja. S tem dijak razvije lastne ustvarjalne sposobnosti za likovno izražanje, obenem pa razvija in poglablja razumevanje pojmov teorije likovne umetnost ter se seznanja z raznovrstnostjo likovnih zvrsti in praks v času ter prostoru.

Bistven namen likovnega snovanja je razvijanje dijakove ustvarjalnosti, doživljanja in razumevanja likovne umetnosti, ukvarjanje s sodobnimi likovnimi praksami ter zavedanje o uporabnosti likovnosti v zasebnem, družbenem in poklicnem življenju. Dijak spozna osnovne pojme iz likovne teorije in se seznani z različnimi slikarskimi tehnikami: grafične tehnike, risba, strip, kiparske tehnike, arhitekturna risba. Spozna tudi izdelavo makete in sodobno vizualno umetnost.

Umetnostnozgodovinske vsebine dijaka na pregleden in razumljiv način seznanijo z razvojem likovne umetnosti kot enega najpomembnejših izrazov človekove ustvarjalnosti ter dajejo izhodišča za razumevanje in doživljanje umetnosti. S tem bistveno prispevajo k celovitemu umevanju človeka in ključni vlogi umetniške kreativnosti v civilizacijskem razvoju človeštva.

Pri umetnostni zgodovini dijaki usvojijo osnovne pojme: kaj je umetnost, kaj je likovna umetnost, kaj je likovna umetnina, motiv, vsebina, ikonografija, seznanijo pa se tudi z zgodovinskim razvojem slikarstva, kiparstva in arhitekture. Pri likovnem snovanju spoznavajo osnove likovne teorije in področja likovnega ustvarjanja: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura in sodobni vizualni mediji, hkrati se tudi praktično preizkusijo v njih.

image002image003image004image005image006image007

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

1,5 ure/teden*

/

/

/

*dodatno še 18 ur kulturno-umetniških vsebin v okviru obveznih izbirnih vsebin

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR