Na Gimnaziji Moste dijaki pri pouku kemije razvijajo veščine za laboratorijsko in raziskovalno delo, logično sklepanje, kritično vrednotenje ter samostojno razmišljanje. Tudi s pomočjo uporabe sodobne tehnologije in medmrežja se učijo jasno izražati ter natančno predstaviti rezultate. Poleg tega v dijakih spodbujamo odgovorno in zavestno ravnanje z naravo in drugimi živimi bitji ter jih navdihujemo, da v polnosti izrazijo svoje talente. Spodbujamo jih k inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti.

image001image002image003

Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki preučuje snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Pouk kemije je usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj in s tem kemijske pismenosti ter spretnosti, ki dijakom omogočajo aktivno in odgovorno življenje v sodobni družbi. Pouk kemije je zasnovan na izkustvenem, eksperimentalnem, problemskem in raziskovalnem pristopu, kar pripomore k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in pozitivnemu odnosu do nje. Kemija je interdisciplinarno povezana z drugimi vedami in ima zato močan vpliv tako na ekonomske kakor tudi na socialne odnose v družbi.

image004image007image008image009image010image011

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

2 uri/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

4 ure/teden
(izbirno za maturo)

Tekmovanja:

 • tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja in plakete,
 • državno tekmovanje iz kemijskih poskusov.

Povezane dejavnosti:

 • fotografija in film,
 • kemijska dejavnost.

Povezani dogodki:

 • projektni dnevi,
 • naravoslovni dnevi,
 • okoljski dnevi,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja in plakete,
 • medpredmetne ure v sodelovanju z biologijo, umetnostjo, s študijem okolja, z geografijo, s filozofijo, z matematiko, s tujimi jeziki,
 • predstavitev šolskega naravoslovnega in ekološkega glasila ter ugankarja,
 • informativni dnevi in dnevi odprtih vrat,
 • predstavitve raziskovalnih nalog,
 • ekorazstave,
 • fotografski natečaji.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR