Na Gimnaziji Moste se zavedamo, da postaja informatika v povezavi z računalništvom vse pomembnejša veda. Priča smo informacijski revoluciji, ki v ospredje postavlja ravno informacije. Več ko ima nekdo informacij, večja je verjetnost za njegov uspeh. Ključ do uspešne uporabe informacij pa je informacijska tehnologija, pri čemer je osnovno orodje računalnik, povezan v globalno svetovno omrežje. Prav zaradi izrednega pomena informatike je zelo pomembno, da dijake usposobimo za čim uspešnejšo uporabo sodobnih informacijskih tehnologij.

image001

Informatika je predmet, pri katerem se teorija osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in uporabe podatkov z digitalno tehnologijo. Predmet dijakom ponuja možnost, da sistematično razvijajo digitalno kompetenco, ki je nujno potrebna za razumevanje digitalne tehnologije in procesov ter kakovostno uporabo te tehnologije z namenom omogočiti dijakom uspešen študij na univerzi in orientacijo za nadaljnje življenje.

Na Gimnaziji Moste sta ves čas izobraževanja v ospredju aktivna vloga dijakov in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo pri projektih, problemsko in sodelovalno učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost dijakov ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih dejavnosti, uporaba debatnih metod, povezovanje med predmeti in zunanjimi strokovnjaki ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri tem predmetu. Pri tem razvijamo sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, da bi zagotovili razumno in samozavestno odločanje dijakov v novih in nepredvidljivih okoliščinah.

Cilji in vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni:

  • splošna znanja, s katerimi dijaki razvijejo temelje digitalne kompetence, potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim;
  • posebna znanja, s katerim dijaki znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in druge zmožnosti splošnega znanja v sklopih nadgradijo, poglobijo in razširijo v digitalno kompetenco uspešnega ter učinkovitega reševanja informacijskih problemov.

image002image003image004image005

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

2 uri/teden

/

/

6 ur/teden
(izbirno za maturo)

 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR