Na Gimnaziji Moste dijaki pridobijo temeljna fizikalna znanja, pomembna za študij vseh naravoslovnih in tehničnih ved. Njihovo sposobnost za preučevanje naravnih pojavov razvijamo tako, da usvojijo jezik in metode, ki jih uporabljamo pri preučevanju fizikalnih pojavov, ter da se seznanijo z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, ki povzemajo naše vedenje o materialnem svetu. Dijakom pomagamo razviti veščine za sistematični pristop k problemom, jasnost izražanja, natančnost merjenja, objektivnost raziskovanja in logično doslednost. Vse to je pomemben temelj za njihovo nadaljnje raziskovanje.

image002

Fizika v gimnaziji obravnava osnove klasičnih področij fizike, kot so mehanika, termodinamika, nihanje, valovanje, elektromagnetizem in astronomija, moderna fizika pa nastopi zlasti v okviru poglavij Atom in Jedro, ki se stikata s posebno teorijo relativnosti ter kvantno mehaniko.

Dijake poučujemo v duhu jasnosti in natančnosti, saj je fizika eksaktna veda, opira se namreč na merjenje količin, njen jezik pa je matematika.

Dijaki se učijo natančno opazovati, zapisovati rezultate opazovanj, analizirati pojave in procese, kompleksno razmišljati in reševati probleme. Poseben poudarek je na eksperimentalnem delu, in sicer tako pri poučevanju kot pri laboratorijskih vajah. Dijaki se učijo temeljnih eksperimentalnih veščin, kar pomeni, da znajo pravilno uporabiti glavne fizikalne merilne naprave, znajo načrtovati preproste poskuse in jih tudi samostojno izvesti, učijo se zapisovati rezultate meritev, jih ustrezno predstaviti ter analizirati. Pri tem uporabljajo tudi sodobne tehnološke pripomočke in merilne naprave: od računalniških vmesnikov z velikim naborom senzorjev do programskih orodij za delo s podatki.

Pri pouku se dijaki seznanijo z vplivom odkritij v fiziki na razvoj tehnologije in na splošne predstave o materialnem svetu. Spoznajo fizikalne zakonitosti delovanja strojev in naprav, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Pouk fizike poudarja razumevanje in vrednotenje sodobnih dosežkov znanosti in tehnologije, dijake spodbuja k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju in jim daje priložnost, da si pridobijo znanja, razumevanje, vrednote in spretnosti, ki so v sodobni tehnološki družbi potrebni vsakemu izobraženemu posamezniku. Fizika spada med ključne predmete, ki vplivajo na razvoj dijakove objektivne misli in kritične presoje.

image003image004image005image006image007

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

2 uri/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

4 ure/teden
(izbirno za maturo)

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR