V okviru predmeta uresničujemo geslo: »Bodi pogumen in uporabljaj svoj um brez vodstva nekoga drugega.« Tako razvijamo sposobnost samostojnega mišljenja, saj je ta osnovni pogoj za intelektualno zrelost.

image002

Kot taka je filozofija kritični premislek našega izkustva, spoznanja in delovanja. Tako pridobljena orientacija v mišljenju predstavlja tudi orientacijo v življenju. Med poukom filozofije iščemo odgovore na temeljna vprašanja, kot so: Kdo/kaj sem jaz? Kakšno je moje mesto v svetu? Kaj naj priznam za  resnično? Kako in zakaj naj etično ravnam? Je možno najti smisel v nesmislu? … Hkrati razmišljamo tudi o sodobnem aktualnem dogajanju doma in po svetu.

V tem duhu dijake med poukom filozofije usmerjamo v samostojno in ustvarjalno mišljenje, v njih spodbujamo razmislek o njih samih v svetu, prispevamo k njihovemu jezikovnemu izražanju ter jih vodimo k strpnemu dialogu na podlagi razumskega utemeljevanja. Dijaku pomagamo razviti sposobnost kritičnega mišljenja in etičnega premisleka. Tako mu omogočamo lažjo orientacijo v življenju in samostojno odločanje v demokratični družbi. Ker so filozofski problemi odprti, ukvarjanje z njimi spodbuja odprtost duha, hkrati pa razvija ustvarjalno oblikovanje novih idej in rešitev problemov.

image003image004image006

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

/

/

2 uri/teden

6 ur/teden
(izbirno za maturo)

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR