Pravila za izbiro predmetov na maturi 

Matura je sestavljena iz skupnega dela, ki obsega tri predmete, in izbirnega dela, ki obsega dva oziroma izjemoma tri predmete.

Skupni del mature:

 • slovenščina
 • matematika na osnovni ali višji ravni
 • angleščina, nemščina, francošna, španščina ali italijanščina na osnovni ali višji ravni

Izbirni del mature:

 • še največ en jezik, ki ni bil izbran kot obvezni: angleščina, nemščina, francoščina, španščina ali italijanščina
 • geografija
 • biologija
 • kemija
 • fizika
 • umetnostna zgodovina
 • informatika
 • zgodovina
 • le eden izmed predmetov filozofija, psihologija ali sociologija.

Na višji ravni zahtevnosti opravlja kandidat izpit iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se mu pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem jeziku, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici.

Tretji izbirni predmet na maturi je dodaten in se obravnava kot šesti predmet. Zanj omejitve ne veljajo. Kandidat lahko opravlja kateri koli tretji izbirni predmet, če mu to omogoča maturitetni koledar. Namenjen je izboljšanju končne ocene. Njegova ocena lahko nadomesti pozitivno oceno predmeta iz izbirnega dela mature, negativne ocene pa ne more nadomestiti.

Kandidat opravlja v skladu s predmetnim izpitnim katalogom praviloma v zadnjem letniku laboratorijske vaje ali seminarsko nalogo, pripravlja seminarsko nalogo v skladu s pravili za izdelavo seminarske naloge, opravi vaje v skladu s pravili za izvajanje vaj pri geografiji in zgodovini.
 
loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnik