2. Družboslovje: Evropska unija (105 ur)

» Moja Evropa, življenje, ljudje, delo, institucije, potovanja …«

Predmet je oblikovan interdisciplinarno, kar pomeni da vključuje spoznanja različnih predmetov. V osnovi se deli na tri sklope in sicer filozofijo, umetnostno zgodovino in evropske študije (vključuje zgodovino, geografijo in sociologijo). Namen predmeta je prispevati k razumevanju sodobne Evrope. Pouk pri predmetu poteka tri ure na teden.

Dijaki in dijakinje utrdijo znanja o geografskih, kulturno zgodovinskih dejstvih Evrope v preteklosti in sedanjosti s poudarkom na razumevanju skupnih vrednot. Spoznavali bodo procese integracije, grajenja in razgradnje institucij, razmišljali prispevkih različnih posameznikov ali skupin, ter vrednotili njihove dosežke.

Predmet ponuja dijakom in dijakinjam dejaven in odgovoren pristop k oblikovanju nacionalne in skupne (evropske) kulturne identitete.

Dijaki in dijakinje bodo pri posameznih sklopih (geografija, filozofija..itn) predstavili referate, izdelovali plakate, sodelovali v projektnih nalogah. Eden izmed ciljev je tudi izdelati potovalno brošuro, kot vodnik po potovanju, kajti kot sestavni del predmeta je predvidena ekskurzija.

Pomemben cilj pa bo dosežen tudi, če bodo dijaki in dijakinje s sodelovanjem razvijali spretnosti načrtovanja, analiziranja, timskega dela in komunikacije na različnih ravneh.

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR