Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – šolska prehrana in oskrbnine v dijaških domovih:

31. avgusta 2023 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP (Uradni list RS, št. 95/23), ki z namenom zagotovitve takojšnje pomoči prizadetim pri odpravi posledic naravnih nesreč v 36. in 52. členu določa interventne ukrepe tudi pri plačilu šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih.

Zakon v 36. členu določa, da imajo dijaki ne glede na 14. člen ZŠolPre-1 in 25. člen ZUPJS ter višino že dodeljene subvencije pravico do subvencije malice v višini cene malice. V 52. členu pa zakon določa, da so ne glede na drugi odstavek 29. člena ZGim in drugi odstavek 59. člena ZPSI-1 učenci, dijaki in študenti višjih strokovnih šol, ki bivajo v dijaških domovih, oproščeni plačila oskrbnine.

Sredstva za subvencije šolam in dijaškim domovom krije proračun Republike Slovenije. Oba člena se nanašata na obdobje do 31. decembra 2023 in sicer na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči iz razlogov iz prvega odstavka 38. člena tega zakona, torej posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Centri za socialno delo bodo začeli izdajati odločbe po tem interventnem zakonu predvidoma konec septembra.

Šole in dijaški domovi bomo upoštevali odločbe o izredni denarni socialni pomoči, ki jih bodo izdajali centri za socialno delo in jih bodo starši predložili šoli oziroma dijaškem domu. V izreku odločbe mora biti jasno navedeno, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav ali plazov v avgustu 2023.

Skratka, starši iz poplavnih območij lahko do konca decembra 2023 pridobijo 100% subvencionirano prehrano, če si uredijo odločbo. Želimo vas torej obvestiti, da ta možnost obstaja.

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade