http://www.e-um.si/

klikE-učna gradiva, zbrana na preverjenem spletnem mestu, služijo kot pomoč tako učencem in dijakom kot njihovim učiteljem pri učenju in poučevanju. Prednosti uporabe e-učnih gradiv je veliko:

  • interaktivnost vabi k aktivnemu spremljanju vsebin in sprotni povratni informaciji o usvojenem znanju;
  • multimedijski elementi kot sestavni del gradiv omogočajo prijetnejše in nazornejše branje, razumevanje in boljše pomnjenje;
  • dostopnost gradiv kadarkoli in kjerkoli;
  • brezplačen dostop do kvalitetnega pripomočka za učenje in poučevanje;
  • s svojimi sestavnimi elementi e-učna gradiva pomagajo usmerjati in uravnavati vzgojno-izobraževalni proces v smeri uporabe sodobnih, aktivnih metod poučevanja in učenja;
  • časovna in finančna fleksibilnost ob morebitnih prenovah osnovnošolskih in srednješolskih programov ali učnih načrtov.
Last modified: torek, 21 julij 2015, 9:11