Ugovor na oceno

Najkasneje naslednji dan po vpogledu lahko kandidat vloži ugovor.

NA NAČIN IZRAČUNA IZPITNE OCENE NA OCENO
pavšalni znesek 6,00 € za en maturitetni predmet pavšalni znesek 33,00 € za en maturitetni predmet
Državni izpitni center preveri, če je prišlo do računskih napak, napak pri vpisovanju, prepisovanju oz. prenosu podatkov, ali so bile ocenjene vse naloge oz. vsi deli izpita izvedenec za obravnavo ugovorov na ocene preveri pravilnost ocenjevanja in pripravi izvedensko mnenje
v postopku se ne pregledujejo izpitne pole, ne sodeluje izvedenec za obravnavanje ugovorov v postopku se pregledajo vse izpitne pole, o ugovoru se odloča na podlagi izvedenskega mnenja


Obrazložen pisni ugovor skupaj z dokazilom o plačanih stroških ugovora se vloži na Državno komisijo za splošno maturo, Kajuhova ulica 32u, 1000 Ljubljana, ki bo o ugovoru odločila v 60 dneh. Odločitev te komisije je dokončna.

Pavšalni znesek za stroške ugovora se nakaže na naslov:

  • Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32u, 1000 Ljubljana,
  • na št. računa:  01100-6030632914, referenca SI003660881, koda namena GDSV.

V plačilnem nalogu se navede vrsta ugovora. Če je ugovor utemeljen in se ocena izboljša, se kandidatu vrne plačani znesek za stroške ugovora.

O tem, kako napisati ugovor na oceno in več informacij dobite na spletni strani izpitnega centra http://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku osmih dni od prejema poziva ugovora ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.

Dodatne informacije glede postopkov vpogleda in obravnave ugovora dobijo kandidati vsak delavnik med 9.00 in 10.00 ter med 13.30 in 14.30 uro na tel. št. (01) 548 46 20. Informacije o odločitvi DK SM se ne posredujejo po telefonu.

Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru se ne posredujejo po telefonu.

Kandidati bodo o tem kdaj je bil ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene, obveščeni preko spletne strani, spletni naslov je isti kot za dostop do rezultatov: http://matura.ric.si. Po vstopu na spletno stran kandidat, tako, kot za vpogled v rezultate splošne mature, vpiše svoji EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi kandidatov (šifra v zgornjem desnem kotu lista). Če vpiše pravilni EMŠO in izpitno šifro, se mu po potrditvi ukaza Prijavi izpišejo tudi informacije o ugovoru na oceno oz. na način izračuna ocene, za kandidate, ki so ugovor vložili.

Državni izpitni center

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b