2. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA 

SVET ŠOLE Predsednica Darja Jerebic
RAVNATELJICA Špela Škof Urh
SVET STARŠEV Ksenija Rener Sitar
UČITELJSKI ZBOR Učiteljski zbor Gimnazije Moste sestavljajo vsi strokovni delavci šole.
RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 • 1A Špela BOGOLIN
 • 1B Darja JEREBIC
 • 1C Merlin GULAN LOKAR
 • 1D Marjana JUS
 • 1E Vladimira KRAJNIK
 • 2A Miha BAVČAR
 • 2B Nataša PAVLINA SKAZA
 • 2C Polona Pika PLESTENJAK
 • 2D Kornelija SRAKA
 • 3A Suzana GOMILAR
 • 3B Nataša KLEMENT
 • 3C Erika BOŽIČ
 • 3D Marjetka POHOLE
 • 4A Alenka SLAK
 • 4B Lovro DRETNIK
 • 4D Irena ERŠTE
 • 5M Bojan GOLC

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

STROKOVNI AKTIVI 
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij.

 • Aktiv učiteljev slovenščine.
 • Aktiv učiteljev matematike.
 • Aktiv učiteljev angleščine.
 • Aktiv učiteljev nemščine, italijanščine, francoščine, španščine.
 • Aktiv učiteljev družboslovja.
 • Aktiv učiteljev kemije in biologije.
 • Aktiv učiteljev fizike in informatike.
 • Aktiv učiteljev glasbe , likovne umetnosti in knjižnčark.
 • Aktiv učiteljev športne vzgoje.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b