II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

1. KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Gimnazija Moste je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Moste, dne 22. maja 1997. Ustanovljen je bil za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja, na podlagi programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Lahko pa opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

  • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo, 
  • pouk po predmetniku in učnem načrtu za maturitetni tečaj,
  • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
  • druge oblike vzgojnega dela z dijaki, 
  • dejavnost knjižnice,
  • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem. 

Gimnazija Moste si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih svojega dela. 
Program izvaja članski učiteljski zbor in si prizadeva za uveljavitev šole v ožjem in širšem okolju. 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b