4. Tehnologija in naravosovje: Poslovna informatika in tehnologija (105 ur)

Informatika je splošnoizobraževalni predmet, pri katerem se teorija poznavanja in razumevanja osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in uporabe podatkov z digitalno tehnologijo z namenom oblikovanja relevantnih informacij za dograjevanje lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim. Predmet odpira dijakom možnost, da sistematično razvijajo digitalno kompetenco, ki je nujno potrebna za razumevanje digitalne tehnologije in procesov ter kakovostno uporabo te tehnologije z namenom omogočiti dijakom orientacijo za nadaljnje življenje. 

Preko vaj, kjer vsak dijak uporablja svoj raćunalnik, obravnavamo teme iz programiranja (mikrokrmilnik ADRUINO), multimedije (zvok, slika, video), izdelujemo spletne predstavitve, poglobimo znanje iz elektronskih preglednic, izdelamo model podatkovne baze kot osnove informacijskim sistemom in večparametrski odločitveni model v podporo pri odločanju.

Gre predvsem za projektno naravnan pouk, kjer je kočni projekt računalniški izdelek na osnovni lastnih zamisli ali skupine. Klasične oblike pouka dopolnjujemo s spletno učilnico, kjer dijaki najdejo večino gradiva in oddajajo izdelke. Teme, ki jih obravnavamo, sodijo že v pripravo na maturo pri predmetu informatika (če ga kasneje kdo izbere).

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b