Dogodki mature

24avg
sob, 24. 8. 2019 9:00 - 13:00
Matura - SLM
26avg
pon, 26. 8. 2019 9:00 - 11:00
Matura - MAT
27avg
tor, 27. 8. 2019 9:00 - 12:30
Matura - izbirni predmeti
28avg
sre, 28. 8. 2019 - sob, 31. 8. 2019
Ustni izpiti mature
28avg
sre, 28. 8. 2019 9:00 - 12:30
Matura - izbirni predmeti
29avg
čet, 29. 8. 2019 9:00 - 12:30
Matura - izbirni predmeti

Na plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita.

Kandidat mora imeti vplačane zneske v celoti ob prijavi. Kandidat, ki ne poravna obveznosti, nima pravice pristopiti k opravljanju mature!

Plačilni nalog izpolnite po spodnjem zgledu plačila Državnemu izpitnemu centru.

V primeru, da imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO kandidata rezdelite na dva dela tako, da za letnico rojstva vstavite pomišljaj. Primer: namesto SI00 3481-0101999505011 vpišite SI00 3481-0101999-505011.

Plačilni nalog za Gimnazijo Moste izpolnite na podoben način, spremenite le podatke o prejemniku plačila.

pol

Kandidat mora že ob prijavi predložiti fotokopijo potrdila o plačilu tajniku šolske maturitetne komisije. Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen.

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpitni center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo o prejemanju denarne pomoči Centra za socialno delo.

Preklic prijave na maturo

Če kandidat pravočasno pisnoprekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega (do 25. maja 2019) oziroma jesenskega izpitnega roka splošne mature (do 20. avgusta 2019), ima pravico do vračila vplačanega zneska.

V tem primeru naslovi na Državni izpitni center in šolo pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.

Tudi šola vrne vplačane zneske izpitov ob pravočasni odjavi, z odbitkom za materialne stroške v višini 4,20 EUR.

Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska najkasneje do objave rezultatov v posameznem izpitnem roku.

 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b