Varstvo pravic kandidatov

Če so bile pri opravljanju izpita kršene določbe Pravilnika o maturi, se lahko kandidat pritoži na šolsko maturitetno komisijo v roku 24 ur. Šolska maturitetna komisija poda odgovor v 24 urah, če kandidat ni zadovoljen se lahko pritoži na Republiški izpitni center.

Kandidat lahko v roku treh dneh po objavi rezultatov pisno zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo. Vpogled je brezplačen.

Kandidat lahko, najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo, vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno, na Državno komisijo za splošno maturo. Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru upravičenega ugovora vrnejo.

Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba vročena. Če je bila pritožba utemeljena, se ocena popravi. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.

Izpitne pole in listi za odgovore se vrnejo kandidatu le na njegovo pisno zahtevo, ki jo mora predložiti Državnemu izpitnemu centru. Rok za pisno zahtevo je določen z maturitetnim koledarjem.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b