V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnost, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Slednja je nepolitična organizacija, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

Tudi na Gimnaziji Moste ima dijaška skupnost že dolgo tradicijo. Dijaško skupnost Gimnazije Moste, v katero so vključeni vsi dijaki šole, sestavljajo predstavniki – predsedniki vseh razredov in njihovi namestniki - podpredsedniki. Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še podpredsednik in delovni odbor.

Trenutni predsednik dijaške skupnosti Gimnazije Moste je Majk Zupančič.
Sporočilo predsednika: »Ni boljšega časa kot je zdaj, da začneš krojiti svojo prihodnost.«

Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki dijake usmerja pri delu in jim pomaga pri reševanju morebitnih težav. Mentorica je prof. Alenka Slak, somentorica pa prof. Erika Božič. Na sestankih, ki so enkrat mesečno, se srečujejo predsedniki in podpredsedniki razredov, ki zastopajo interese dijakov, posredujejo njihova mnenja, predloge, želje, pripombe, težave …

Dijaki in starši se vedno lahko obrnete na dijaško skupnost s vprašanji ali predlogi. Dijaška skupnost Gimnazije Moste in delovni odbor Gimnazije Moste se ravnata po statutu dijaške skupnosti Gimnazije Moste in statutu dijaške organizacije Slovenije (DOS). Kršenje členov statuta je hujša kršitev, ki je lahko kaznovana z zahtevo po odstopu kateregakoli člana dijaške skupnosti.

Vsi dijaki, ki potrebujete pomoč pri predmetih, ki vam povzročajo težave, lahko učno pomoč poiščete v dijaški skupnosti. Naši dijaki so vam na voljo, da vam razložijo snov/predmet. Učna pomoč bo potekala zjutraj (predure) ali po pouku (8. in 9. ura).

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b