Namen projekta je, da s pogovorom, z zgledom in reševanjem avtentičnih nalog pri dijakih razvijamo ekološko etiko, ki bo vodila k njihovemu odgovornejšemu ravnanju do planeta.

Skupina učiteljev skupaj z ravnateljem in drugimi strokovnimi delavci ter dijaki v okviru projekta deluje na področju trajnostnega turizma in ozelenitve šole. Cilj področja ozelenitve šole je ozelenitev notranjih in zunanjih prostorov. To bo vplivalo na prijetnejše vzdušje ob zadrževanju v ozelenelih prostorih, kajti rastline v prostorih vplivajo na ugodnejšo sestavo zraka. Glavni cilj na področju trajnostnega turizma pa je dijake spodbuditi k razmisleku o pozitivnih in negativnih vplivih turizma na okolje in jih kot bodoče turiste pripraviti na odgovorno vedenje, tako da v projektnem delu samostojno pripravijo srednješolsko ekskurzijo po načelih trajnostnega turizma. Dijake spodbujamo, da izberejo kraje, ki so manj znani, niso množično obiskani, pa vseeno bogati v zgodovinskem, kulturnem in naravoslovnem izročilu. V ekskurzijo morajo vključiti tudi ogled oz. doživetje zavarovanega območja narave. Ekskurzijo pripravijo tako, da si zberejo cilje celodnevne ekskurzije, pripravijo organizacijski in vsebinski program, zberejo material za vodenje po ekskurziji ter motivirajo vrstnike in učitelje za udeležbo na ekskurziji.

Dejavnost vodijo in načrtujejo tim projekta PCV (mag. Mojca Orel, Alenka Perko Bašelj, Nika Pirnat, Bojan Golc in Bojan Krpan) v sodelovanju z ravnateljem dr. Jurijem Kočarjem.

 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade