logika1

Lógika (grško λόγος: lógos - beseda, smisel, misel, načelo) je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih. Logika v ožjem smislu je znanost o pravilnem sklepanju. Tradicionalno je logika filozofska disciplina, v 19. stoletju pa je postala tudi del matematike in kasneje računalništva. Utemeljitelj logike je Aristotel (384 pr. n. št - 322 pr. n. št.). Najpomembnejša sodobna logika sta Frege in Russell. Utemeljila sta propozicijsko logiko, v novejšem času pa se v logičnih nalogah pojavlja tudi lingvistika. Čeprav bi si laik lahko mislil, da je matematična logika logika matematike, je ta v resnici bližje matematiki logike. Sestavljajo jo tisti deli logike, ki jih lahko matematično modeliramo. Nekdaj se je tej disciplini reklo simbolna logika (za razliko od filozofske logike) ali metamatematika (ta izraz je dandanes omejen na nekatere poglede teorije dokaza), današnje ime pa je matematični logiki dal Peano.
(vir: Wikipedija; https://sl.wikipedia.org/wiki/Logika)

Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo (ZOTKS) se na šolah širom Slovenije izvaja tekmovanje v znanju o logiki. Letošnje je bilo že 35. Tudi na naši šoli ga izvajamo že vrsto let in dosegamo lepe rezultate.

Primeri nalog: japonske miselne igre, svetovi, lingvistika

soduku1futošikigobelinikakuro

        sodoku             futošiki                     gobelin                kakuro

primer

PRIREJENA FINŠČINA: Dani so prirejeni finski stavki s slovenskimi prevodi. Ugotovite slovnična pravila in jih zapišite. Zapišite tudi slovarček besed.

primer2     

Prevedite na vse možne načine:

  1. Mišek sedi na gledališču.
  2. Ona skoči z gledališča.
  3. Sikri liiterissa on.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade