ino6

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.

Aktivnost dijakov znotraj pouka prepoznavamo kot nujno za uspešen izobraževalni proces. Aktivno učenje poteka v situacijah, ki so čim bliže realnosti; z raziskovanjem, razpravami, argumentiranjem, reševanjem problemov, ustvarjanjem…, v katerih so glavni akterji dijaki. Cilj takega učenja je razvijati dijakovo mišljenje in sposobnosti za participacijo v realnem življenju. Prav tako je pomembno, da dijaki sodelujejo in delijo odgovornost za celoten proces od načrtovanja do rezultatov. Dijaki se tako učijo več in bolje, kadar:

• so aktivno udeleženi v proces;
• prejmejo razumljivo in pravočasno povratno informacijo;
• se učijo sodelovalno.

Že drugo leto v izbranem oddelku 2.B pri nekaterih predmetih (slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, španščina, fizik, kemija) pri 30% ur posameznih predmetov aktivno uporabljamo tablični računalnik kot učni pripomoček. Smiselno uporabljamo različne aplikacije in/ali programe (Kahoot, Socrative, Quizlet…), brskamo po spletnih slovarjih in svetovnem spletu, se učimo iz e-učbenikov in pri tem dopolnjujemo delovne liste, izdelujemo učne kartice, kvize, raziskujemo nova učna poglavja, ponavljamo in utrjujemo učno snov ter si tako širimo obzorja na malce drugačen način

ino1ino2ino3ino4ino5

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade