logika1

Lógika (grško λόγος: lógos - beseda, smisel, misel, načelo) je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih. Logika v ožjem smislu je znanost o pravilnem sklepanju. Tradicionalno je logika filozofska disciplina, v 19. stoletju pa je postala tudi del matematike in kasneje računalništva. Utemeljitelj logike je Aristotel (384 pr. n. št - 322 pr. n. št.). Najpomembnejša sodobna logika sta Frege in Russell. Utemeljila sta propozicijsko logiko, v novejšem času pa se v logičnih nalogah pojavlja tudi lingvistika. Čeprav bi si laik lahko mislil, da je matematična logika logika matematike, je ta v resnici bližje matematiki logike. Sestavljajo jo tisti deli logike, ki jih lahko matematično modeliramo. Nekdaj se je tej disciplini reklo simbolna logika (za razliko od filozofske logike) ali metamatematika (ta izraz je dandanes omejen na nekatere poglede teorije dokaza), današnje ime pa je matematični logiki dal Peano.
(vir: Wikipedija; https://sl.wikipedia.org/wiki/Logika)

Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo (ZOTKS) se na šolah širom Slovenije izvaja tekmovanje v znanju o logiki. Letošnje je bilo že 35. Tudi na naši šoli ga izvajamo že vrsto let in dosegamo lepe rezultate.

Primeri nalog: japonske miselne igre, svetovi, lingvistika

soduku1futošikigobelinikakuro

        sodoku             futošiki                     gobelin                kakuro

primer

PRIREJENA FINŠČINA: Dani so prirejeni finski stavki s slovenskimi prevodi. Ugotovite slovnična pravila in jih zapišite. Zapišite tudi slovarček besed.

primer2     

Prevedite na vse možne načine:

  1. Mišek sedi na gledališču.
  2. Ona skoči z gledališča.
  3. Sikri liiterissa on.

ino6

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.

Aktivnost dijakov znotraj pouka prepoznavamo kot nujno za uspešen izobraževalni proces. Aktivno učenje poteka v situacijah, ki so čim bliže realnosti; z raziskovanjem, razpravami, argumentiranjem, reševanjem problemov, ustvarjanjem…, v katerih so glavni akterji dijaki. Cilj takega učenja je razvijati dijakovo mišljenje in sposobnosti za participacijo v realnem življenju. Prav tako je pomembno, da dijaki sodelujejo in delijo odgovornost za celoten proces od načrtovanja do rezultatov. Dijaki se tako učijo več in bolje, kadar:

• so aktivno udeleženi v proces;
• prejmejo razumljivo in pravočasno povratno informacijo;
• se učijo sodelovalno.

Že drugo leto v izbranem oddelku 2.B pri nekaterih predmetih (slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, španščina, fizik, kemija) pri 30% ur posameznih predmetov aktivno uporabljamo tablični računalnik kot učni pripomoček. Smiselno uporabljamo različne aplikacije in/ali programe (Kahoot, Socrative, Quizlet…), brskamo po spletnih slovarjih in svetovnem spletu, se učimo iz e-učbenikov in pri tem dopolnjujemo delovne liste, izdelujemo učne kartice, kvize, raziskujemo nova učna poglavja, ponavljamo in utrjujemo učno snov ter si tako širimo obzorja na malce drugačen način

ino1ino2ino3ino4ino5

Že tretje leto zapored na gimnaziji poteka evropski projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah – PODVIG. Podjetnostne kompetence se spodbuja pri različnih urah pouka ter pri projektnih dnevih, obenem pa imajo dijaki možnost, da pridobijo nova znanja v okviru različnih obšolskih dejavnosti.

Oktobra so se dijaki iz različnih letnikov udeležili Inovacijska kampa, ki je potekal na Škofijski klasični gimnaziji. Soočiti so se morali z resničnim izzivom podjetja. Poleg druženja med sovrstniki iz različnih srednjih šol, so morali poiskati idejo za izziv ter napisati poslovni načrt za konkretno podjetje. Presenetljivo je zmagala ideja o organizaciji ''žurk'', kar je navdušilo tudi vse udeležence. Za nagrado je bilo dijakom omogočeno sodelovanje s podjetjem Mogenas d.o.o. pri katerem bodo dijaki razvijali svojo idejo naprej ter jo tudi uresničili.

Prav tako gimnazija sodeluje s tehnološkim centrom - Zavod 404, kjer dijaki pridobijo novo tehnično znanje ter izdelajo konkreten projekt.

Cilj projekta je, da se dijake spodbudi k razmišljanju ''izven okvirjev'', saj se na podlagi kompetenc, ki jih pridobijo pri pouku ali izven pouka, lahko razvijajo tudi podjetno.

podvig1

podvig2

ŠILA - Šolska impro liga je program improvizacijskega gledališča za dijake, ki nepretrgoma poteka že od leta 1997. Improvizacijsko gledališče je gledališče brez vnaprej pripravljenega scenarija, igralci in igralke gradijo prizore na podlagi predlogov občinstva. ŠILA je oblikovana kot turnir, kjer se vsako leto sreča okoli 20 skupin z različnih srednjih šol po gimnaziji, na koncu sezone pa zmaga le ena. Ekipe redno vadijo na svojih šolah, na vsaki tekmi pa se srečata 2 ekipi, ki tekmujeta v uprizarjanju kratkih improviziranih prizorov, ki jih oceni tako občinstvo, kot sodniki.

O letošnjem prilagojenem delovanju:

Kljub temu, da so gledališča že skoraj celo šolsko leto zaprta, ŠILA ne počiva. Vaje ekip potekajo preko spleta, kjer dijaki in dijakinje ohranjajo svojo kondicijo in trenirajo svoje gledališke veščine. Organiziramo tudi skupne treninge - ŠILA intenzivke, kjer lahko vsi šilarji in šilarke še dodatno razširijo svoje znanje pod vodstvom usposobljenih mentoric. Kljub temu, da smo se pretežno uspešno prilagodili na dano situacijo, upamo, da se bomo čimprej vrnili na odrske deske in tako nadaljevali z našo primarno dejavnostjo - gledališčem.

Kaj je cilj dejavnosti za naše dijake:

Dijaki na delavnicah poleg gledaliških veščin (postavitev v prostoru in na odru, uprizoritvena raba telesa in govornega aparata, spoznavanje značilnosti zgodb …) pridobivajo tudi veščine komunikacije, artikulacije, učijo se izražanja svojih čustev, sodelovanja v skupini, poslušanja, spoznavajo izrazno plat jezika, se vračajo k spontanosti ter se osvobajajo predvidljivih reakcij in naučenih odgovorov. Preko tekem oziroma nastopov vadijo sproščeno javno nastopanje, hkrati pa se povežejo z mladimi iz vse Slovenije. Dijaki se preko ŠILE na sproščen način spoznavajo s svetom gledališča in gojijo pozitiven odnos do kulture. Na vajah ŠILA sodeluje 8 dijakov Gimnazije Moste.

Na Gimnaziji Moste bomo tudi v šolskem letu 2020/21 v okviru Enote za raziskave, razvoj, razvijanje ustvarjalnosti in inovacije Gimnazije Moste v sodelovanju z institucijami, ki skrbijo za izobraževanje in razvoj kadrov s področja kemijskega izobraževanja, že osmič organizirali tekmovanje iz kemijskega poskusa za osnovne šole in ga šestič izpeljali tudi na državni ravni.

Glavni namen tekmovanja je spodbujanje veselja do eksperimentiranja ter izmenjave idej med učenci in mentorji. Bistveno je, da v učencih prižgemo ogenj raziskovalnega duha, ki jih bo tudi pozneje v življenju vodil skozi izzive in pomagal na poti v odkrivanju še nepoznanega.

Tekmovanja se lahko udeležijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki imajo veselje do kemije, eksperimentiranja, so pri tem ustvarjalni in bi svoj inovativni poskus z veseljem izvedli in predstavili. Tekmovanje poteka na dveh ravneh: izbirno tekmovanje, na katerem se podeljujejo bronasta priznanja, in državno tekmovanje, na katerem se podeljujejo srebrna in zlata priznanja.

Med vsemi prijavljenimi poskusi bo strokovna komisija izbrala dvajset poskusov, ki jih bodo avtorji izvedli na prireditvi, na kateri bo strokovna komisija tudi razglasila nagrajence, ki bodo prejeli srebrna in zlata priznanja.

kemposkusi

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b